Asamanta
2 Jahre
height 26 mm
width 26 mm
finish length hole distancePK
51.42420.03 bright chrome 240 mm 160 mm3
51.42420.05 stainless steel 240 mm 160 mm3
51.42421.03 bright chrome 420 mm 320 mm3
51.42421.05 stainless steel 420 mm 320 mm3
Resia
height 28 mm
width 14 mm
finish finish length hole distancePK
51.42236.05 aluminum stainless steel 217 mm 160 mm2
51.42236.45 aluminum Vintage anthrazit 217 mm 160 mm2
51.42237.05 aluminum stainless steel 281 mm 224 mm2
51.42237.45 aluminum Vintage anthrazit 281 mm 224 mm2
Version 1.12 / 2021-01-11 18:38:48 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt