Asashape
height 27 mm
width 7 mm
finish finish length hole distancePK
51.40160.05 aluminum stainless steel 200 mm 160 mm2
51.40160.40 aluminum anthrazit 200 mm 160 mm2
Asashape
2 Jahre
height 31 mm
width on base 7 mm
width on top: 12.5 mm
finish length hole distancePK
51.42416.03 bright chrome 172 mm 160 mm3
51.42416.05 stainless steel 172 mm 160 mm3
Asamango
2 Jahre
height 35 mm
12 mm x 12 mm
finish length hole distancePK
51.42417.05 stainless steel 172 mm 160 mm3
51.42418.03 bright chrome 204 mm 192 mm 
51.42418.05 stainless steel 204 mm 192 mm3
51.42419.05 stainless steel 332 mm 320 mm3
Asamango
height 35 mm
12 mm x 12 mm
finish length hole distancePK
51.42417.29 black matt 172 mm 160 mm2
51.42418.29 black matt 204 mm 192 mm2
51.42419.29 black matt 332 mm 320 mm2
Asawan
2 Jahre
height 29 mm
width 10 mm
stainless steel
length hole distancePK
51.42597.05 138 mm 128 mm2
51.42598.05 172 mm 160 mm2
51.42567.05 202 mm 192 mm3
51.42568.05 330 mm 320 mm3
51.42569.05 458 mm 448 mm3
Version 1.17 / 2021-08-18 11:40:44 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt