E-Line - Can insert fix 150
incl. 8 ceramics can
height 50 mm
finish width depth
54.46110.7 lacquered walnut 150 mm 422 mm
54.46110.8 lacquered oak 150 mm 422 mm
54.46110.29 black 150 mm 422 mm
54.46111.7 lacquered walnut 150 mm 472 mm
54.46111.8 lacquered oak 150 mm 472 mm
54.46111.29 black 150 mm 472 mm
54.46112.7 lacquered walnut 150 mm 522 mm
54.46112.8 lacquered oak 150 mm 522 mm
54.46112.29 black 150 mm 522 mm
54.46113.7 lacquered walnut 150 mm 572 mm
54.46113.8 lacquered oak 150 mm 572 mm
54.46113.29 black 150 mm 572 mm
54.46114.7 lacquered walnut 150 mm 622 mm
54.46114.8 lacquered oak 150 mm 622 mm
54.46114.29 black 150 mm 622 mm
WoodenGliss - Sash cutlery inserts
height 50 mm
finish thickness depth
54.46098.7 lacquered walnut 7 mm 600 mm
54.46099.7 lacquered walnut 7 mm 1200 mm
54.46098.8 lacquered oak 7 mm 600 mm
54.46099.8 lacquered oak 7 mm 1200 mm
54.46098.29 black 7 mm 600 mm
54.46099.29 black 7 mm 1200 mm
E-Line - Utility insert
utility insert
for depth 500 and 550
incl. antislip bumper 
finish length width height
54.46200.7 lacquered walnut 261 mm 236 mm 130 mm
54.46200.8 lacquered oak 261 mm 236 mm 130 mm
54.46200.29 black 261 mm 236 mm 130 mm
Version 1.20 / 2022-12-22 09:36:46 © Beat Bucher AG, CH-8274 Tägerwilen
Titel fehlt
Beschreibung fehlt